21-25 October 2018
Shangri-La Hotel, Ningbo, Zhejiang Province, China
Asia/Shanghai timezone

Committees

 

Conference Chairs 

Chair:

Prof. Xian-Tu He

Co-Chairs:

                                     

Prof. Riccardo Betti Prof. Jie Zhang  Prof. Weiyan Zhang  Prof. Shuangchen Ruan

Chair:

Prof. Xian-Tu He (Peking University, China)

Co-Chairs:

Prof. Riccardo Betti (University of Rochester, US)

Prof. Jie Zhang (China Academy of Science, China)

Prof. Weiyan Zhang (China Academy of Engineering Physics, China)

Prof. Shuangchen Ruan (Shenzhen Technology University, China)

 

International Advisory Committe

Riccardo Betti (University of Rochester, US)

Chikang Li (Massachusetts Institute of Technology, US)

Dimitri Batani(University of Bordeaux 1, France)

Hideaki Takabe (Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf, Germany)

Michel Koenig (Ecole Polytechnique, France)

Juan C. Fernandez (Los Alamos National Laboratory, USA)

Victor Malka (Ecole Polytechnique, France)

Justin Wark (University of Oxford Department of Physics)

Stefan Weber (ELI-Beam, Czech Republic)

Ruxin Li (Chinese Academy of Sciences)

Michael Campbell (University of Rochester)

Hantao Ji ( Princeton University)

 


Local Organizing Committee

Bin Qiao(Chair, bqiao@pku.edu.cn, PKU), Wei Kang, Qian Wang, Yuxi Jin(PKU), Zhengmao Sheng (zmsheng@css.zju.edu.cn, ZJU).